Psykolog

Centrala elevhälsans psykologer förmedlar kunskap om lärande, utveckling, riskfaktorer för elevers hälsa, psykiska besvär och olika funktionsvariationer.

Vi erbjuder konsultation, handledning och fortbildning till skolors personal och elevhälsoteam. Våra psykologer handleder och fortbildar kring bland annat NPF, särskild begåvning och ansvarar för antagning till resursenheterna. I uppdraget ingår också uppföljande utredningar av målgruppstillhörighet till grundsärskolan.

Våra insatser riktar sig till kommunala och fristående skolor.

Psykologerna i Centrala elevhälsan är med och utvecklar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i elevhälsan. Med vår kompetens bidrar vi till en likvärdig skola i kommunen.

Kontakta Anna Karin, Linn eller Thomas för mer information:

Anna Karin Östlin
Leg psykolog
Linn Rengren
Leg psykolog
Thomas Wikberg
Leg psykolog
Uppdaterad: