Koordinator för ökad skolnärvaro

Koordinatorer för ökad skolnärvaro är ett samverkansprojekt mellan utbildnings-, social- och omsorgsförvaltningen.

Målgrupp är elever i problematisk skolfrånvaro som behöver mer stöd än vad som ingår i skolans ansvar. Eleverna kan tillhöra både fristående och kommunala grundskolor och grundsärskolor.

För att eleven ska kunna ingå i samverkansuppdraget ska skolan först ha uppmärksammat elevens frånvaro, utrett dess orsaker och gjort de åtgärder som skolan ansvarar för. Skolan kan skicka en beställning till koordinatorerna i de fall insatserna inte gett önskat resultat efter två månader.

Koordinatorernas uppdrag är att samordna befintliga insatser och initiera kontakt mellan olika verksamheter. Koordinatorerna arbetar utifrån elevens och familjens behov. Koordinatorerna arbetar inte  behandlande med elever och vårdnadshavare.

Beställning till koordinatorerna ska innehålla:

  • frånvarostatistik tre månader bakåt
  • utredning av orsak till skolfrånvaro
  • eventuellt åtgärdsprogram
  • insatser och utfall

Koordinator kontaktar sen skolans samordnare och rektor för ett första möte med skola, elev och vårdnadshavare.

Information om närvarorutin (PDF, 142 KB)

Checklista vid upprepad eller längre frånvaro (PDF, 220 KB)

Utredning av frånvaro (PDF, 372 KB)

Beställa stöd av koordinator (PDF, 203 KB)

Kontakta våra koordinatorer för mer information:

Per Åström
Teamledare för ökad skolnärvaro
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kristine Pettersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Bernström
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Norelius Backmann
Koordinator för ökad skolnärvaro
Uppdaterad: