Logoped

Logopederna på centrala elevhälsan arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), räknesvårigheter (dyskalkyli), språkstörning och talängslan (selektiv mutism).

gröna tärningar på utkastade på bord

Vi erbjuder konsultation, handledning och fortbildning till skolors personal och elevhälsoteam. Våra logopeder erbjuder fortbildning utifrån önskemål och konsultation i specifika ärenden kring elever med:

  • språkliga svårigheter eller en kombination av svårigheter ex. språkliga svårigheter och svårigheter inom NPF
  • svårigheter inom läsning, skrivning och/eller matematik
  • talängslan
Heléne Wahlgren
Leg logoped
Jakob Lundén
Leg logoped
Julia Åsander
Leg logoped
Lisa Eriksson
Leg logoped
Marie Tunared
Leg logoped
Emma Ager
Leg logoped
Uppdaterad:

Andra sidor under: Logoped