Psykolog

Centrala elevhälsans psykologer förmedlar kunskap om lärande, utveckling, riskfaktorer för elevers hälsa, psykiska besvär och olika funktionsvariationer.

Vi erbjuder konsultation, handledning och fortbildning till skolornas personal och elevhälsoteam. Vår psykolog handleder och fortbildar kring bland annat NPF, särskild begåvning och ansvarar för antagning till resursenheterna. I uppdraget ingår även uppföljande utredningar av målgruppstillhörighet till grundsärskolan.

Våra insatser riktar sig till kommunala som fristående skolor.

Kontakta Anna Karin för mer information:

Anna Karin Östlin
Leg psykolog
Uppdaterad: