Kontakt

Birgit Mikaelsson
Enhetschef
Jonas Martelleur
Controller
Pernilla Geidnert
Koordinator
Marianne Brundin
Arkivassistent
Anette Horrsell
Pedagogisk utvecklare
Suzan Murman Svahn
Utvecklingsledare
Ulrika Lidbom
Strateg
Marie Wahlman
Samordnande skolsköterska
Margaretha Larsson
Skolsköterska
Helena Salonen Ros
Skolläkare
Louise Diös
Skolläkare
Catharina Swedman
Enhetschef Sjukhusundervisning
Maria Freiman
Specialpedagog, Skolsam
Lisa Pontén
Handläggare skolplikt
Per Åström
Teamledare för ökad skolnärvaro
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kristine Pettersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Bernström
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Norelius Backmann
Koordinator för ökad skolnärvaro
Emma Ager
Leg logoped
Heléne Wahlgren
Leg logoped
Jakob Lundén
Leg logoped
Julia Åsander
Leg logoped
Lisa Eriksson
Leg logoped
Marie Tunared
Leg logoped
Anna Karin Östlin
Leg psykolog
Linn Rengren
Leg psykolog
Ewa Ghazi
Specialpedagog
Kristina Alricson
Specialpedagog
Jakob Hansson
Hörselpedagog
Johanna Kylin
Hörselpedagog
Åsa Mortensen
Synpedagog
Uppdaterad: