Hälsobesök och vaccinationer

Elevhälsan har ett basprogram som beskriver vad skolsköterskan erbjuder eleverna.

Förskoleklass

 • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

 • Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt.
 • Synundersökning erbjuds vid behov.
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund för elever födda 2002 och senare.

Årskurs 4

 • Hälsosamtal om inlärning, hälsa och livsstil.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg.
 • Synundersökning erbjuds vid behov.

Årskurs 5

 • Vaccination mot HPV erbjuds till flickor.

Årskurs 7

 • Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg.
 • Synundersökning erbjuds vid behov.

Årskurs 8

 • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta för elever födda 2002 och senare.

Gymnasiet, årskurs 1

 • Hälsosamtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt.
 • Synundersökning erbjuds vid behov.

Mer om vaccinationer

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna ger ett skydd mot sjukdomarna mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp och kikhosta. Flickor erbjuds också vaccin mot humant papillom virus (HPV).

Vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Uppdaterad: