Journalförfrågningar

Om du vill se din journal kan du begära ut den. När du begär ut journalen är det viktigt att du skriver fullständigt namn, personnummer och adress.

Journal för elever födda 1992 eller senare

Beställ journalkopia via blankett (PDF, 114 KB)

Skicka den ifyllda blanketten till Journalarkivet:

Uppsala kommun
Journalarkivet
Fyrisborgsgatan 1
753 75 UPPSALA

Journal för elever födda 1991 eller tidigare

Beställ din journal via formulär eller skicka ett brev till stadsarkivet.

Postadress
Uppsala kommun 
Uppsala stadsarkiv
753 75 Uppsala

Uppdaterad: