Hörselkurs för skola

Kurs för dig som möter elev med hörselnedsättning i grundskola och gymnasium. Kursen omfattar 6 tillfällen med olika innehåll

Kursen arrangeras av Uppsala kommuns hörselpedagoger i samarbete med audionom från hörselvården, Region Uppsala. Kursen består av föreläsningar, arbetsseminarier och eget arbete mellan kurstillfällen.

Plats:

Digitalt via TEAMs, 6 tillfällen

Datum och tid:

15/9, 22/9, 1/10, 5/10, 13/10 Kl 15.00-16.00
10/11 Kl 15.00-17.00

Anmälan:

Kommunens kursbokningssystem BOKA
Kursen är öppen för anmälan.

Vid frågor, Centrala elevhälsans hörselpedagoger:

Johanna Kylin och Jakob Hansson

Varmt välkommen med din anmälan!

11 augusti 2020