Uppdragsutbildning 7,5 särskild begåvning

Uppdragsutbildning 7,5 hp, Särskilt begåvade

I samarbete med Högskolan i Gävle erbjuds undervisande lärare från grundskolan och gymnasiet i Uppsala att gå en forskarcirkel på temat särskild begåvning. Kursen består av 6 halvdagar fördelade på 1 år. Mellan träffarna förekommer en del inläsning av litteratur, enklare fältstudier, reflektioner runt olika material, olika typer av förberedelser till kortare presentationer

Kursens innehåll:

  • Vad är särskild begåvning?
  • Hur kan vi identifiera särskilt begåvade elever?
  • Måste vi identifiera eleverna, eller kan vi undervisa ändå?
  • Vilka undervisningsanpassningar kan vi göra för att stimulera och utmana särskilt begåvade elever?
  • Vad säger styrdokumenten om särskild begåvning?

Vid frågor hör av er till Centrala elevhälsans enhetschef, Birgit Mikaelsson 018-727 22 87 eller via e-post

14 september 2020