Särskilt begåvade

Elever med särskilda begåvningar har stor potential och kan ge skolan mycket tillbaka. Men de känner sig ofta missförstådda i skolan. SKR och ett antal kommuner har tagit fram en handlingsplan hur skolan kan möta dessa elever.

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016

”De som tror på vår förmåga gör mer än att stimulera oss. De skapar en atmosfär som gör det lättare för oss att lyckas.” – John Lancaster Spalding

Framtidsklubben GRO 

På Framtidsklubben GRO, ett samarbete mellan Uppsala kommun och CEMUS (Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU) får grundskoleelever möjlighet till berikande träffar kring teman som berör hållbar utveckling.

Framtidsklubben GRO

Kontaktpersoner vid Centrala elevhälsan

Birgit Mikaelsson
Enhetschef
Anna Karin Östlin
Leg psykolog
Kristina Alricson
Specialpedagog
Maria Norelius Backmann
Koordinator för ökad skolnärvaro
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Emma Ager
Leg logoped
Uppdaterad:

Andra sidor under: Särskilt begåvade