Särskilt begåvade

Framtidsklubben GRO 

På Framtidsklubben GRO, ett samarbete mellan Uppsala kommun och CEMUS (Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU) får grundskoleelever möjlighet till berikande träffar kring teman som berör hållbar utveckling.

Inbjudan Framtidsklubben GRO (PDF, 350 KB)

Anmälan GRO (PDF, 280 KB)

Uppdragsutbildning 7,5 hp, Särskilt begåvade

I samarbete med Högskolan i Gävle erbjuds undervisande lärare från grundskolan och gymnasiet i Uppsala att gå en forskarcirkel på temat särskild begåvning. Kursen består av 6 halvdagar fördelade på 1 år. Mellan träffarna förekommer en del inläsning av litteratur, enklare fältstudier, reflektioner runt olika material, olika typer av förberedelser till kortare presentationer

Kursens innehåll:

  • Vad är särskild begåvning?
  • Hur kan vi identifiera särskilt begåvade elever?
  • Måste vi identifiera eleverna, eller kan vi undervisa ändå?
  • Vilka undervisningsanpassningar kan vi göra för att stimulera och utmana särskilt begåvade elever?
  • Vad säger styrdokumenten om särskild begåvning?

Har ni lärare som är intresserade hör av er till Birgit Mikaelsson.

SKL:s handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016 

”De som tror på vår förmåga gör mer än att stimulera oss. De skapar en atmosfär som gör det lättare för oss att lyckas.” – John Lancaster Spalding

Birgit Mikaelsson
Enhetschef
Anna Karin Östlin
Leg psykolog
Linn Rengren
Leg psykolog
Kristina Alricson
Specialpedagog
Maria Norelius Backmann
Koordinator för ökad skolnärvaro
Emma Ager
Leg logoped
Uppdaterad:

Andra sidor under: Särskilt begåvade